fbpx

Renovering av rör i villa – allt du behöver veta

Renovering av rör i villa – allt du behöver veta

Precis som att man någon gång kommer behöva renovera andra delar av villan behöver man renovera rören. Avloppsrör är vanligtvis det sista man tänker på som villaägare eftersom de ligger bortom syn och just därför hamnar avloppssystemets skick sist på renoverings listan eller så kommer den inte med alls i många fall.

Vad innebär en rörrenovering?

En rörrenovering innebär att man med olika metoder gör ingrepp i villans avloppssystem för att förbättra skicket på rören. Renoveringarna kan ske på främst 3 olika metoder: relining med strumpmetoden, relining med sprutmetoden, stambyte och ibland en kombination av dessa. Dessa tre olika metoder skiljer sig mycket i hållbarhet, kostnad, miljöpåverkan och tid som går åt för att utföra hela renoveringen.

I regel ska man räkna med att utföra en rör renovering efter 50 år om man har gjutjärnsrör. Detta innebär att om du har en villa som är byggd på 60 talet eller tidigare behöver du tänka på att göra en rörinspektion innan din villa drabbas av potentiella vattenskador.

Avloppsrör

Material som används för att tillverka avloppsrör inne i husen är huvudsakligen gjutjärn eller plast. Om ditt hus är byggd innan 50-talet och du inte har renoverat så har du gjutjärnsrör som bör hålla ca 40-80 år. Är huset byggt på 50-och 60-talet håller gjutjärnsrören ca 29-44 år. Med tiden utsätts rören för slitage och börjar rosta och gå sönder, men dolda i väggar, under golv och mark upptäcks ofta inte fel direkt. Det kan även vara så att smuts sätter igen hålen så när det tillslut inte är något flöde längre och man högtrycksspolar dessa för att göra rent dom går dom sönder eller hålen kommer fram.

Utanför hus är det vanligast med betongrör före 70-talet. Dessa får oftast förskjutningar och rötter tränger in som fångar upp papper som man slänger i toaletten och skapar stopp. Betongrören kan också rasa trots att dom har mycket godstjocklek kvar.

Golvbrunnar

Golvbrunnar som hittas bland annat i samtliga våtrum i villan är en viktig del av rörsystemet. Med tiden precis som avloppsrör av gjutjärn utsätts golvbrunnarna för högt slitage och får korrosionsskador på insidan vilket kan leda till hål och läckage. Många hus har fått golvbrunnarna utbytta när man gjort i ordning badrummet men i många fall så har man tyvärr missat att byta rören, helt eller delvis vilket medför att även om allt ser bra ut med nya golvbrunnar och besiktningsmannen säger att det är godkänt kan det finnas en dold risk för läckage pga att det finns gjutjärns stumpar kvar som man lämnat och inte bytt.

Vanliga tecken på att det är dags för rörrenovering

För att kunna avgöra om när det är dags för en rörrenovering behöver man kontrollera skicket på avloppssystemet. Nedan följer några saker man kan kontrollera upp för att få sig en första uppfattning.

  • När är huset byggt
  • När åtgärdades avloppsrören senast
  • Förekommer det läckage, stopp eller avrinnings problem
  • Finns det tecken på korrosion*
  • Finns det tecken på fukt i väggar, tak eller golv
  • Tätskikten i badrummen – Hur gamla är de – Hur många är dåliga
  • Brunnar i våtutrymmen och källare – Hur ser de ut – Är de original i gjutjärn eller är dom utbytta till plast
  • Hur ser golvet ut i källaren – Fuktgenomslag
  • Har ni haft stopp ofta som behövt spolbil för att åtgärda

*Boka en gratis rörinspektion så kan vi hjälpa dig med att ta reda på hur det ser ut i rören, vilket kan vara svårt att se själv.

Vanligaste metoder för rörrenovering av avloppssystemet i huset.

Relining sprutmetoden

Relining med sprutmetoden är det billigaste sättet att genomföra en rörrenovering av avloppssystemet. Sprutmetoden innebär att man sprutar in en beläggning av plast på insidan av de befintliga rören för att ge rören längre livstid. Det bildas då ett skyddande lager inuti röret. Denna metod är inte något vi rekommenderar eftersom det är en kortsiktig lösning och inom en snar framtid kommer du behöva göra en ny rörenovering genom stambyte eftersom rören inte blir självbärande med denna metod. Kortsiktigt är det billigaste sättet att förlänga livstiden på dina rör men i längden blir det väldigt dyrt.

Stambyte

Har varit det traditionella sättet att renovera avlopp. Vid stambyte tas de gamla rören bort och ersätts med nya. Ett stambyte är ett stort ingrepp i huset och man behöver riva upp golv och väggar för att komma åt rören. Tätskikt i våtutrymmen förstörs i samband med detta, och du behöver därför göra om badrummet och delvis köket. Om du vill riva väggar och golv, göra om alla badrum, toaletter kök mm, kan stambyte vara ett vettigt alternativ. Stambyte är det dyraste, mest tidskrävande alternativet, har störst miljöpåverkan men man får även nytt ytmaterial i samma veva och man kan passa på att byta vatten och el samtidigt.

Relining strumpmetoden

Vid relining med strumpmetoden förs en mjuk så kallad “strumpa” (gjord av återvunnen plast om man väljer den strumpan som vi använder) in i det gamla avloppsröret med hjälp av tryckluft. Strumpan härdas och bildar ett nytt, solitt plaströr inuti de befintliga ledningarna. Resultatet blir ett självbärande rör med samma livslängd som om röret hade bytts ut i sin helhet. Enligt test av SP (RISE) så skall röret hålla åtminstone 50 år. Relining med strumpmetoden kostar initialt mer än sprutmetoden dock blir sprutmetoden mycket dyrare och kortsiktigare lösning. Relining med strumpmetoden håller lika länge som ett helt stambyte, men kostar oftast hälften så mycket, tar i snitt 5 dagar medans ett stambyte tar oftast flera veckor och har en högre miljöpåverkan.

Relining med strumpmetoden är vinnare!

Vad kostar en rörrenovering i villa

Det finns flera faktorer som påverkar priset på en rör renovering som t.ex. Renoveringsmetod, storlek på villan, avloppsledningar, gjutjärnsbrunnar och mera. Men generellt sett kostar en relining med strumpmetoden mellan 100 000 kr – 300 000 kr medans ett stambyte kostar oftast det dubbla. Läs mer om relining kostnad.

Sammanfattning

Rörrenoveringar är något som måste göras på alla hus med ca 50-80 års mellanrum. Har du en villa som är byggd på 60-talet eller tidigare och har inte tidigare gjort en avloppsrenovering rekommenderas att du gör en rörinspektion snarast innan din villa får kostsamma konsekvenser. Hos oss kan du boka en kostnadsfri rörinspektion utan bindning

Just nu! Boka en gratis rörinspektion