fbpx

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen med VVStrygg är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje, utveckling och hög produktivitet hos våra medarbetare.

Detta uppnås genom att ha en öppen attityd, integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra självledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande samt ha inställningen att alla olyckor är möjliga att förebygga.

VVStrygg utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och skyddsombud.

Lagstiftning är minimikrav. Det ligger i VVStryggs intresse att upprätthålla en högre standard än lagkraven. Ledningen samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom VVStrygg ska därför ges förutsättning att:

  • känna till verksamhetens mål och vision
  • förstå sin roll och betydelse av egna arbetet
  • påverka sin egen arbetssituation
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • utveckla sin kompetens

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning eller kartläggning.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion