fbpx

Hur går en rörinspektion till?

Det är lätt att se sprickor i fasaden, läckande tak och flagnande fönster.

Att se hur avloppet ser ut är betydligt svårare om man inte har specialutrustning. En rörinspektion ger viktig information om eventuella behov av framtida avloppsrenovering vid husköp eller om man vill skapa en underhållsplan för sitt hus.

VVStrygg avloppsfilmning

De flesta av Sveriges villor och radhus som är byggda under 60-talet eller tidigare har kvar avloppsrör i betong eller gjutjärn.

Hållbarheten på gjutjärnsrör varierar kraftigt och medellivslängden är mellan 30 till 50 år innan de börjar gå sönder och hål och sprickor uppstår.

Det är vid användning som avloppsrören nöts ned, lite varje år, och till slut går de sönder vilket innebär ökad risk för vattenskador, mögel och stundtals besök av råttor.

För att ta reda på status på avloppsrören är en rörinspektion av rörledningen med hjälp av filmteknik och analys väldigt bra att göra.

11 anledningar att göra en rörinspektion:

 • Få övergripande information om avloppsledningarnas skick invändigt
 • Ta reda på om det finns ansamlingar som orsakar proppar i rören
 • Förekom en möjlig vattenskada
 • Se om rören har svaga punkter eller faktiska defekter
 • Få info om hur mycket av husets avloppsrör som är gjutjärn, betong och/eller plast
 • Ta reda på om det går att relina rören som ett alternativ till stambyte
 • Ta reda på hur snart man behöver göra en åtgärd i sina avloppsledningar
 • Ta reda på om det finns rotangrepp
 • Ta reda på det finns torrsprickor
 • Ta reda på om det finns eventuella rörförskjutningar – detta förekommer väldigt ofta i servisledningen
 • Ta reda på om det finns främmande föremål

Hur utför vi rörinspektioner

Vi går in via en renslucka, handfatsledning eller plastbrunn. Så innan inspektion uppskattar vi om man rensar lite runt dessa ställen för att underlätta vårt arbete. Vi går inte in i köksleding pga av det finns stor risk att förorsaka stopp. Om man har en ritning på hur rörsystem är uppbyggt så underlättar det vårt arbete men är inte ett måste att man har. Besöket tar 1-2 timmar beroende på hur stort huset är.
Under inspektionen får du som husägare möjlighet att se hur ditt avloppsystem ser ut.
Efter rörinspektionen får du ett utlåtande. Går det att relina rören tar vi även fram en åtgärds- och kostnadsplan för ditt avloppssystem.

Utrustning

Vi använder oss av avloppskameror med fiberoptik och färgskärm som är avsedd för inspektioner i villor och radhus.

Var i landet utför vi rörinspektioner

VVStrygg utför rörinspektioner i villor och radhus i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Nyköping och Dalarna för att hjälpa husägare att koll på status av just deras system.

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning eller kartläggning.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion