fbpx

Relining på bara 1 vecka utan att behöva riva golv och väggar

Vi utför avloppsrenovering med en långsiktigt hållbar relining i din villa och radhus i Stockholm och Mälardalen.

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Video: Relining på bara 4 dagar

Omdömen av avloppsrenovering

Avloppsrenovering med relining förhindrar läckage i gjutjärnsavlopp i villor och radhus

Avloppsrör av gjutjärn i villor och radhus kan ha tekniska brister redan efter 50 år. Enligt försäkringsbolagens statistik orsakar trasiga avlopp näst mest vattenskador i villor och radhus.

Gamla avlopp kan täppas till och orsaka översvämningar eller korrodera/rosta.

Korrosionen kan i sin tur leda till läckor, mindre som större. De små läckorna är minst lika farliga som de större då droppläckage kan skapa ett växtunderlag för mikrobiell påväxt och skadlig bakteriespridning – i hela huset.

Relining är ett smart, snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem.

Boka rörinspektion och ta reda på hur mycket en avloppsrenovering i din villa eller radhus kostar.

5 vanligaste problemen med gamla avloppsrör i gjutjärn och betong

 1. Avloppsgaser kan frigöras i inomhusluften vilket ger upphov till lukt och i värsta fall sjukdomar.
 2. Droppläckage i konstruktionerna leder till bakterietillväxt och vattenskador om det får pågå länge.
 3. På insidan av ett gammalt avloppsrör i gjutjärn bildas ansamlingar som leder till stopp. Även förskjutningar kan förekomma som även detta förorsakar stopp
 4. Servisledningen (oftast betong) utsätts för marktryck och möjliga sättningar vilket försvagar avloppsröret utanför huset.
 5. Trädrötter letar sig ner i minsta spricka eller förskjutning i rören, detta orsakar ofta större hål och också stopp i avloppet.

Varför göra avloppsrenovering med VVStryggs relining!

 • 20 års garanti på material och arbete
 • VVStryggs smidiga avloppsrenovering tar ca 1 vecka
 • Du behöver inte flytta ut under renoveringen
 • Golven och väggarna rivs inte och marken behöver inte grävas upp
 • Efter renoveringen har de förnyade avloppsrören en testad livslängd på åtminstone 50 år
 • Avloppsrenoveringen med relining kostar ofta bara hälften av ett traditionellt stambyte villa 
 • Du slipper oroa dig för att avloppen ska ge upphov till läckage och vattenskador
 • Du höjer värdet på ditt hus

Relining i villor och radhus, vad kostar det?

Det finns flera faktorer som påverkar priset på en avloppsrenovering med relining som till exempel materialet, längden på rören som ska relinas, avloppsledningar och gjutjärnsbrunnar. Läs mer om relining kostnader och få prisexempel på relining med strumpmetoden

Exakt vad en relining kommer att kosta för din villa kan endast avgöras efter en rörinspektion där en specialist filmar ditt avloppssystem. Du kommer får du reda på det aktuella skicket och besked ifall ditt avlopp behöver åtgärdas. Hos oss kan du boka en kostnadsfri rörinspektion utan bindning.

Vad händer om man inte åtgärdar sitt avloppssystem i tid?

Det allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna. Det betyder att många vattenskador kan undvikas genom bättre underhåll och att man fixar husets rör i tid.

Om rören läcker lite vatten får man fuktskada som sedan kan leda till mögel (bakterietillväxt) vilket är skadligt för hälsan och huset.

Hål på ovansidan av röret leder oftast inte till vattenskada men till att skadlig avloppsgaser frigörs i huset vilket är skadligt för hälsan.

Läcker det avloppsröret mera eller till och med brister kan man får man omfattande vattenskador. Vattenskador är inte bara kostsamma och besvärliga för den som drabbas. Varje skada innebär också en stor miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp som sker vid sanering och återuppbyggnad av ett skadat utrymme.

Alla rör har en begränsad livslängd. Åtgärda dina gjutjärnsrör innan det är för sent att undvika allvarliga och kostsamma skador.

Vid vattenskada pga av prister i gamla rör så är ersättningsnivån från försäkringsbolagen väldigt låg närmast obefintligt.

Läs andras omdömen om avloppsrenovering med relining

När ska man renovera avloppen i en villa eller radhus?

Det lönar sig att börja planera en avloppsrenovering om avloppsrören i ditt hem är gjorda av gjutjärn.

Om ditt hus är byggt före 1950 så har man oftast 7mm gjutjärnsrör med en teoretisk livslängd på 40-80år. Är huset byggt efter 1950 och innan 1970 så har man oftast gjutjärnsrör på 4mm som då har en livslängd på 29-44år.

Teoretisk livslängd på avloppsrör i gjutjärn mer i detalj finns att läsa om bland våra bloggar.
Avloppsrör med dålig avrinning, som ofta täpps till och som ”bubblar” och luktar illa skvallrar om att det finns ett behov.

Även om man inte ser några gjutjärnsrör eller gjutjärnsbrunnar kan det finnas snuttar kvar och en kamerainspektion kan ge dig info om det finns kvar gjutjärn och skicket på dessa i din villa eller radhus.

Relining av villor eller radhus, hur går det till?

VVStrygg genomför en smidig avloppsrenovering utan rivningsarbeten i ditt hem – vi har förfinat den reliningteknik som har använts i höghus i årtionden och gjort den tillgänglig även för dig som villa- och radhusägare

Vid relining installeras ett nytt, bärande rör i den gamla ledningen. Metoden är lika hållbar som om rören hade bytts ut i sin helhet. Produkten är P-märkt och ska hålla åtminstone 50 år.

Olika stegen:

 • Fräsning av huvudstam och eventuell servisledning. Då beläggningar och eventuella rötter avlägsnas på rörets insida för att få ett så slätt rör som möjligt.
 • Spolning och rensning av huvudstam och servisledning.
 • Filmning av huvudstam och servisledning som sparas på ett USB-minne som man som kund får efter avslutat arbete.
 • Rören mäts upp, strumpa kapas i rätt längd och strumpan ”blöts” sedan med Epoxi.
 • Strumpan trycks in i stammen med tryckluft och byggs upp under tryck samt härdar i 6-10 timmar.
 • Öppning av anslutningar genom fräsning inne i rören.
 • Samma procedur upprepas sedan på övriga avloppsrör som ska relinas.
 • När avloppsrenoveringen är klar filmas avloppsrören och filmerna sparas på USB minnet.

Steg 1: Boka en rörinspektion

Vår specialist går igenom skicket på din villa eller radhus avloppsrör tillsammans med dig. Filmning utförs med en särskild avloppskamera. Är avloppet i behov av renovering får du en offert med fast pris på renoveringen. Du förbinder dig inte till något när du bokar rörinspektionen.

Steg 2: Reliningen genomförs snyggt och prydligt och utan rivningsarbeten

Avloppssystemet förnyas med en P-märkt & hållbar relining utan att du behöver riva upp någonting i huset. Inget renoveringsdamm eller oväsen uppstår och du behöver inte flytta ut under tiden. Slutresultatet är lika hållbart som om avloppsrören hade bytts ut i sin helhet, till mindre miljöbelastning, utan skarvar och för ungefär halva kostnaden mot traditionell avloppsrenovering.

Steg 3: VVStryggs garanti

Vi lämnar 20 års garanti på allt arbete och material som utförts av oss.
Genom reliningen ökar livslängden på ditt avloppssystem och med vår P-märkta produkt åtminstone 50 år.
Efter reliningen kan du känna dig trygg och fortsätta njuta av livet i villan med vetskapen om att ditt avloppssystem är i utmärkt skick.

Ta reda på i vilket skick avloppen i ditt hem är, innan det är för sent!

Boka ett hembesök av vår expert för inspektion av avloppen. Inspektionen av avloppen utförs med en särskild kamera som är utformad för inspektion av rör i villor och radhus. Du förbinder dig inte till något när du bokar rörinspektionen.

Vi utför rörinspektioner i villor & radhus byggda på 60-talet eller tidigare i Stockholm, Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna och Nyköping.

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning eller kartläggning.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion