fbpx

Relining eller relining

Relining eller relining

Många tror att relining är en typ av metod men relining är ett gemensamt namn för olika metoder att invändigt renovera eller förnya bl.a. befintliga avloppsledningar i radhus, villor och fastigheter. Relining kommer från engelskan och kan översättas till återfodra/återbekläda. Många villor och radhus i Sverige har avloppsstammar som överskridit sin tekniska livslängd med risk för vattenskador som följd. Relining förlänger livslängden på de gamla rören så att stambytet kan förläggas längre fram i tiden. Olika reliningsmetoder förlänger dock detta olika långt. Det finns i grunden idag två metoder, sedan finns det även olika kombinationer av dessa som man har döpt till olika namn men i grunden två olika. Dessa två skiljer sig väldigt mycket i hur man utför dom, pris och hållbarhetstid.

OLIKA RELININGSMETODER

Relining med sprutmetoden

Vid relining med sprutmetoden gjuts en polyesterplastbeläggning i det gamla röret. Plastbeläggningen sprutas ut på insidan av röret och bildar en beläggning utan skarvar. Denna metod är den billigaste och är bara ett sätt att skjuta problemet framför sig i max 10 år. Många tror att detta är den enda metoden av relining och det var den som först kom till svenska marknaden. Om röret skulle brista så brister även röret som är relinat med sprutmetoden, därför varnar många för denna metod. Läs mer här om hur ett sprutat rör kan se ut efter bara 2 år.

Relining med strumpmetoden

Relining med strumpmetoden innebär att röret relinas med en polyesterstrumpa som skjuts in längst rörets insida med hjälp av tryckluft. Polyesterstrumpan är jämfört med polyesterplasten mer motståndskraftig mot sättningsskador och fungerar bättre som skydd vid större skador på röret. Det bildas alltså ett långt plaströr utan skarvar inuti det gamla röret. Om Gjutjärnsröret skulle gå sönder påverkar inte detta heller eftersom du har ett nytt rör inuti det gamla röret

TYP GODKÄNDA PRODUKTER (P-märkta)

I Sverige har vi på byggmaterial något som kallas P-märkning. Detta är produkter som är testade av statens provningsanstalt och godkända för användning inom olika områden tex för användning i villa och radhus. Detta gäller även relining produkter. Ännu finns inga tester utförda gällande rör som är relinade med sprutmetoden så livslängden på dessa är alltså uppskattad. Man kan inte heller som konsument veta vad för kvalité det är på just det sprutmaterialet man får i sina rör, vilket kan variera kraftigt från leverantör till leverantör. När det gäller stumpmetoden finns det p-märkta produkter för villor vilket vi på VVStrygg och några till på marknaden använder sig av men långt ifrån alla. P-märkning gör att vi vet enligt laboratorietest att vår produkt vi använder för relining ska hålla minst 50 år.

SAMMANFATTNING

En villa som relinas med sprutmetoden hamnar investeringen på 150 000kr före rot. Samma villa som relinas med en godkänd strumpa blir investeringen ca 250 000kr. Räknar man då på årskostnad så ser det ut som följer:

Sprutmetoden 150 000/10år = 15 000kr/år

Strumpmetoden 250 000/50år = 5 000kr/år

Så även om den initiala kostnaden är högre blir den årliga kostnaden 1/3 del. Då beräknat på att sprutmetoden bör hålla 10 år, vi har sett resultat som är kortare än så medan en P-märkt strumpa har minst 50 år troligtvis mycket längre.

Läs mer om kostnaden för relining och vilka faktorer som påverkar priset.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion