fbpx

Kostnad för relining, allt du behöver veta och prisexempel

Kostnad för relining, allt du behöver veta och prisexempel

Kostnaden för relining beror på många olika faktorer, i denna blogg kommer vi gå igenom faktorerna och ge prisexempel på avloppsrenovering med relining.

Avloppsrenovering är något som förekommer för fler villaägare i takt med att hus föråldras. Relining är en metod som används för att genomföra en avloppsrenovering utan att behöva byta ut avloppsrören som man behöver göra vid stambyte. Det finns tre olika sätt att genomföra relining på: relining med sprutmetoden, relining med strumpmetoden samt relining med både sprut- och strumpmetoden. Men vad kostar relining i en villa och hur ser priserna ut för de olika metoderna till avloppsrenovering som finns?

De olika relining metoderna

Relining sprutmetoden
Relining med sprutmetoden är det billigaste sättet att genomföra en avloppsrenovering. Sprutmetoden innebär att man sprutar in en beläggning av plast på insidan av de befintliga rören för att ge rören längre livstid. Det bildas då ett skyddande lager inuti röret. Denna metod är inte något vi rekommenderar eftersom det är en kortsiktig lösning och inom en snar framtid kommer du behöva göra en ny besprutning. Kortsiktigt är det billigaste sättet att förlänga livstiden på dina rör men i längden blir det väldigt dyrt.

Relining strumpmetoden
Vid relining med strumpmetoden förs en mjuk så kallad “strumpa” (gjord av återvunnen plast) in i det gamla avloppsröret med hjälp av tryckluft. Strumpan härdas och bildar ett nytt, solitt plaströr inuti de befintliga ledningarna. Resultatet blir ett självbärande rör med samma livslängd som om röret hade bytts ut i sin helhet. Enligt test av SP så skall röret hålla åtminstone 50 år. Relining med strumpmetoden kostar initialt mer än sprutmetoden dock blir sprutmetoden mycket dyrare och kortsiktigare lösning.

Faktorer som påverkar kostnaden för relining med strumpmetoden


1) Material
Det finns olika material som används till relining strumpan som påverkar kostnaden för avloppsrenoveringen. Skillnaden med de olika material som finns rör främst kvalitén i den återvunna plasten. På VVS Trygg använder vi oss av material som tillverkas av Textile Tube och Bodenbender samt verktyg från bland annat Boldan Pipe Technologies som är en ledande expert och grossist i rörrenoverings-/ reliningbranschen. Används inte rätt material till en avloppsrenovering riskerar man livslängden på reliningen vilket medför fler kostnader i längden.

2) Storlek på huset – längden på rören som ska relinas
Självklart spelar husets storlek och längden på rören som relinas in i kostnaden av din avloppsrenovering. Ju mera material som går åt, desto högre blir ofta priset. I motsats till vad man kan tro så höjer dock inte längden på rören priset radikalt. Faktorer som påverkar priset mera är till exempel avloppssystemets många komplicerade förgreningar. Om rörsystemet är enkelt och förgreningarna är få, så är priset också lägre. Om konstruktionen är komplicerad eller om avloppet är draget på ett unikt sätt, är också förgreningarna ofta flera och priset på reliningen stiger. Hur läget ser ut för just din villa kan man endast avgöra efter en rörinspektion där man använder en speciell kamera för att se skicket på rören och hur komplex rördragningen är. Du kan få en kostnadsfri rörinspektion hos oss utan någon bindning.

Vad kostar relining per meter?
Det är svårt att sätta ett pris per meter för relining eftersom förutom längden på rören måste man räkna med antalet brunnar, avloppsledning och ibland behöver vissa delar av rör bytas ut helt för att relining ska kunna göras. Det finns några prisexempel nedan som kan ge dig en förklaring för vad relining kan kosta för din villa.

3) Avloppsledningar och gjutjärnsbrunnar
Antalet avloppsledningar i gjutjärn eller betong är något man måste titta på vid en avloppsrenovering i en villa. Avloppsledningarna leder bort smutsvattnet och till dem hör golvbrunnar, wc-stolar, tvättställ och avluftning. För vissa villor är det endast vissa rör som behöver relinas vilket sänker priset medans för andra kan det vara alla rör. Beroende på antalet ledningar som ska relinas och gjutjärnsbrunnar som ska fixas samt tillståndet på dem kommer det påverka din kostnad för relining.

Prisexempel relining
Liten villa ca 100 000 – 190 000 kr

Medelstor villa ca 120 000- 220 000 kr

Stor villa ca 150 000- 300 000 kr

Kostnad för relining v.s kostnad för stambyte
Det är en kostnad för miljön på 5 ton avfall för en normalstor villa vid traditionellt stambyte. Investeringen är i många fall dubbelt så stor mot att göra relining. Sedan tillkommer kringkostnader vid traditionellt stambyte för alternativt boende under den oftast långa tid som ett stambyte tar samt sanering av allt byggdamm efter det är klart.

Sammanfattning

Det finns flera faktorer som påverkar priset på en avloppsrenovering med relining som till exempel materialet, längden på rören som ska relinas, avloppsledningar och gjutjärnsbrunnar. Prisexemplen ovan är en ungefärlig representation för vad relining med strumpmetoden kan kosta för en villa. Exakt vad en relining kommer att kosta för din villa kan endast avgöras efter en rörinspektion där en specialist filmar ditt avloppssystem. Du kommer får du reda på det aktuella skicket och besked ifall ditt avlopp behöver åtgärdas. Hos oss kan du boka en kostnadsfri rörinspektion utan bindning.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion