fbpx

Kluckande ljud från avloppet

Kluckande ljud från avloppet

Det finns vissa ställen i huset som man helst av allt inte vill höra några ljud eller känna några dofter från. Avloppet är det som bara ska fungera och man helst av allt inte vill ha problem med. Det är lätt att man bara låter avloppet vara då det upplevs som äckligt. Att skjuta på problemet innebär också att man för eller senare stöter på problem i form av att det börjar komma kluckande ljud, vattnet rinner sakta eller att det börjar lukta. Då är det i högsta grad dags att ta tag i problemet så att man inte drabbas av ett ordentligt stopp så att man behöver ringa efter hjälp.

HUR UPPSTÅR KLUCKANDE AVLOPP

Ljudet uppstår på grund av att avloppet har börjat täppa igen och att vattnet inte längre kan rinna fritt. Det kan vara igensatt av att man t.ex. fått rötter som trängt in i och då bildar som ett ”spindelnät” som saker fastnar på och täpper igen. Det kan även vara beläggningar pga. av att man inte underhållet sitt avlopp.

Det kluckande ljudet brukar uppstå i kombination med att det tar längre tid för vattnet i diskhon att försvinna samt att det kan uppstå en liten unken doft. Att det uppstår ett kluckande ljud kan lättast förklaras genom att jämföra med en när man vänder en flaska med vatten upp och ner. Det blir då problem för vattnet att rinna ut ur den samla flaskhalsen och ett kluckande ljud uppstår när vatten och luft ska byta plats. Precis samma problem uppstår när man har början till ett stopp i avloppet. Vattnet kan då inte rinna fritt och luft och vatten måste byta plats för att jämna ut trycket.

Här kan du läsa mer om en kunds vars avlopp kluckade och vi kom ut och hjälpte henne att bli av med problemet.

10 TIPS PÅ HUR MAN UNDERHÅLLER & SLIPPER KLUCKANDE AVLOPP


Tar du hand om dina avloppsrör kan du förlänga livslängden, undvika stopp, översvämningar och det kostsamma strulet att hantera problemen.

 1. Undvik fett i avloppet
  Försök att minimera den mängd fett du spolar ner i avloppet, matfett orsakar annars många stopp i avloppen. Torka av tallrikar och stekpannor med hushållspapper innan du diskar, oavsett om det är handdisk eller diskmaskin. I köket är det ofta fett och matavfall som täpper till rören. Gamla nedspolade matrester kan härdas till beläggningar som måste fräsas bort eller medföra att man måste byta avloppsröret.
 2. Inga matrester i avloppet
  Skölj aldrig av matrester ner i vasken. Små livsmedel som ris och couscous följer lätt med genom avfallstopparen och vattenlås och hamnar så småningom i avloppsrören där de torkar in och orsakar problem. Gör som en rutin att alltid skrapa av tallrikar och skålar ner i kompostpåsen innan du diskar.
 3. Spola rören med diskmedel (inget annat)
  Det finns få saker som löser fett så bra som vanligt handdiskmedel. Genom att spola rören själv med varmvatten och diskmedel kan du hjälpa till att hålla rören fria från fett. Bästa tekniken för detta är att hälla ner några matskedar diskmedel i den ena vasken och spola hett vatten i den andra under cirka en minut. Detta gör man för att diskmedlet ska sjunka ner i röret respektive för att röret ska värmas upp. Därefter flyttar du kranen över till den vask där du har diskmedlet och spolar 4-5 minuter. På så sätt slipper du att diskmedlet löddrar.

ANVÄND ALDRIG PROPPLÖSARE

De propplösare som du kan köpa i handeln orsakar fler problem än de löser. För att exempelvis kaustiksoda/bikarbonat ska lösas upp och sköljas ut genom hela rören krävs flera hundra liter kokhett vatten. De allra flesta använder betydligt mindre än så och därför blir propplösaren kvar i rören och fräter på dem. Det kvarvarande medlet torkar fast och gör det lättare för avfallsrester fastna. På så sätt kan propplösaren i sig orsaka ett stopp.

 1. Håll koll på hur vattnet rinner ut
  Håll ett öga på hur det ser ut och låter när du tömmer diskhon på vatten. Se först till att vattenlåset är rengjort, därefter fyller du en diskho och släpper ut vattnet. Bildas det en fin virvel är det ett tecken på att avloppsrören mår bra. Om vattnet gungar ojämnt ner eller om du hör att det kluckar är det ett tecken på att det är skit i rören som måste åtgärdas.
 2. Spola inte ner något som inte kan lösas upp

Toalettpapper går bra att spola ner, men annars är det bara sådant som kommer inifrån din egen kropp som får hamna i toaletten, hår bör till exempel undvikas att spolas ner utan ska läggas i avfallspåsen. Hushållspapper och framförallt våtservetter fastnar i rören och torkar fast. Det kommer att byggas på mer och mer och så småningom orsaka ett stopp. Likaså bomullsprodukter som pads, bindor eller tussar. De sväller, fastnar och orsakar snabbt problem.

 1. Lyssna på hur det låter då du spolar Titta och lyssna på toaletten när du spolar. Rinner inte vattnet i en jämn takt utan ”gungar” ner? Hör du kluckande ljud efter att du spolat? Då har det börjat samlas skit i rören som behöver spolas bort innan det blir stopp. Om du har plaströr gör du ren avloppsrören genom en spolning med högtryck. Om man har gjutjärnsrör bör man dock vara försiktig med att göra en högtrycksspolning. En högtrycksspolning kan medföra att blandningen som bildas av grafiten i gjutjärnet och rosten som ”lagat” hålen lossnar och resultatet blir läckage i rören. Så har man gjutjärn eller inte vet vad man har för rör så rekommenderar vi att man först gör en inspektion av avloppsrören innan man spolar dom med högtryck. En enkel tumregel är att om det hus är byggt innan 70-talet och inte har renoverat avloppsrören är att dom är i gjutjärn. Vill du läsa mer tips på hur du kan ta reda på vilken typ av avloppsrör du har så kan du göra det här
 2. Spola mer!
  Snålspolning är toppen för naturen – men inte för dina avloppsrör. Dagens moderna snålspolande toaletter är bra för miljön men inte för dina rör. Vattenmängden räcker inte för att forsla bort toalettpappret hela vägen eftersom rören är dimensionerade för större mängder vatten. Har du gamla avloppsrör så kan du till och med vara så att du på vissa ställen har bakfall eller dalar som inte var några problem när du använde dina gamla toaletter som spolade 9 liter/gång men vid bytet till snålspolande toaletter kommer endast 2 liter spolas. Det medför att det kan samlas papper mm i dessa dalar och snabbt bilda problem. Om pappret inte sköljs bort torkar det snart in i röret och orsakar till slut stopp. Spola därför en extra gång då du går förbi toaletten, det hjälper till att skölja igenom rören.
 3. Håll rent i golvbrunnar och vattenlås
  Rengör golvbrunnen i duschen och vattenlåset under handfatet regelbundet. Där samlas hår, tandkräm, tvålrester och annat. Det är inte kul att rensa det här kletet, men om du låter bli slits det lätt längre ner i rören och fastnar längre in. När du rengör vattenlåset bör du också rengöra de övriga synliga rören på en gång så du får bort allt.

Håll koll på golvbrunnen där tvättmaskiner är ansluten, där samlas det ofta ludd från textilier du tvättar.

Oftast går tvättmaskinens tömningsslang rakt ner i en golvbrunn. Från maskinen följer det med mycket ludd från textilerna och luddet samlas snabbt i golvbrunnen och täpper igen. Rengör därför golvbrunnen ofta för att inte förflytta problemet längre ut i röret.

 1. Använd flytande tvättmedel
  Pulvertvättmedel löses inte alltid upp helt och hållet och då det sköljs ut i avloppet kan pulvret stanna kvar i rören och orsaka problem. Ska du använda pulver var noga med att inte överdosera.
 2. Underhållsspola och kontrollera rören En underhållsspolning bör du göra var femte år. Tänk då också på eventuella rör för regnvatten, de kan också sätta igen och orsaka översvämningar intill huset.

Genom att låta göra en spolning med högtryck ungefär var femte år undviker du många problem. Då spolas rören rena och eventuella påbörjade problem bör spolas bort. Det blir enklare och billigare än att behöva åtgärda problem som hunnit växa sig större. Var dock försiktig med detta om du har rör i gjutjärn (se ovan). Om du har gjutjärn kan vi komma och inspektera rören kostnadsfritt så du kan se orsaken till problemen i rören och vilka åtgärder som behövs.

Nedan kan du boka en rörinspektion samt läsa mer om hur en rörinspektion går till.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion