fbpx

Relining med strumpmetoden, finns det skillnader?

Relining med strumpmetoden, finns det skillnader?

Enligt studier är vattenskador den vanligaste liksom dyraste skadan i en fastighet. Statistik från försäkringsbolag visar på att just trasiga avlopp är en mycket vanligt förekommande anledning; med allt från att gamla avlopp täpps till eller att det börjar rosta. Rost i avloppet kan leda så långt till att det börjar läcka – och oavsett storlek på läckaget är det av högsta vikt att det korrigeras så snabbt som möjligt.

P-Märket din trygghet

Avloppsrenoveringsmetoden relining, där avloppsrören förnyas genom att föra in en strumpa i det gamla röret, är en metod som är relativt okänd även om den börjar bli mera känd. Många förknippar dock fortfarande relining enbart med sprutmetoden där man sprutar in en beläggning på rören som gör att dom håller några få år till.

När det gäller Stumpmetoden finns det olika tillverkare av strumpor och epoxi som har skiftande kvalitéer. Som kund ska man veta att 2016 infördes även P-märkning på relining produkter för att skapa trygghet för fastighetsägaren. För att få P-märket så ska produkten strumpan och epoxi testas av SPs certifieringsenhet och bli godkänd. Med P-märket intygar SP att produkten uppfyller Boverkets byggregler för den avsedda användning som beskrivs i certifikatet.

Tyvärr används fortfarande en massa infodring med flexibla foder impregnerade med härdpolymer – som det heter på fackspråk- på marknaden som inte har P-märket vilket gör att man som kund faktiskt inte vet hur länge ens avloppssystem kan tänkas hålla.

Så när du väljer relining som metod för att göra din avloppsrenovering, se till att produkterna du får har P-märket för din egen trygghet. Även om produkter med P-märket initialt är lite dyrare än produkter som saknar det så kommer du garanterat att tjäna på det i längden.

Fortfarande är relining med en P-märkt rörinfodring ungefär hälften så dyrt som ett traditionellt stambyte så det är fortfarande en kostnadseffektiv investering.

En myt är att relining inte ska hålla speciellt länge men vår P-märkta produkten som vi använder på VVStrygg ska hålla åtminstone 50 år enligt testet som gjorts vilket vi tycker är väldigt länge.

Är du intresserad av att se hur ditt avlopp i din villa eller radhus mår och prata mer om olika kvalitéer på relining med strumpetoden så boka din rörinspektion nedan!

Just nu! Boka en gratis rörinspektion