fbpx

Avloppsbrunnar, golvbrunnar & avlopp- hur fungerar de?

Avloppsbrunnar, golvbrunnar & avlopp- hur fungerar de?

En avloppsbrunn är något som man har ute på tomten och kär samlingsnamn för inspektionsbrunn, spolbrunn samt ringbrunn (nedstigningsbrunn). Många kallar även golvbrunnarna inne i huset för avloppsbrunn eftersom dom tar hand om avloppsvattnet men dessa heter helt enkelt bara golvbrunn. En golvbrunn innehåller ett vattenlås för att förhindra dålig lukt, sjukdomar och ohyra från avloppssystemet passerar. Man kan också ha bara ett avloppsrör som sticker ut från väggen eller golvet för toalettstol, handfat, diskho mm och då är detta kopplat till av något som har ett vattenlås såsom en toalettstol eller ett avloppsrör med vattenlås. Sedan finns det även en spygatt som ser ut som en brunn men saknar vattenlås och som man tex har i en bastu eller utomhus. Dessa bör kopplas mot en brunn med vattenlås Alla dessa delar är viktig del av avloppssystemet som är till för att kunna transportera avloppsvatten bort från hus och byggnader till en plats där de säkert kan hanteras.

I denna artikel ska vi gå igenom de olika typerna som beskrivs ovan och dess funktioner.

Allmänt om brunnar inomhus

I ditt hus så har du “avloppsbrunnar” i alla våtrum som toaletter, duschrum, tvättstuga och kök. Du har även brunnar i pannrum eller liknande. Avloppet och brunnarna är känsliga för vad man spolar ner i dem och oftast blir det problem för dig som villaägare när det blir stopp i avloppet. Stopp i avloppet får du bland annat av att det hamnat saker i avloppet som exempelvis tamponger, tops, plåster, flytspackel eller annat material som ej löses med vatten. Även fett kan vara en orsak till stopp i avloppet eftersom fettet blir klumpigt när den kallnar. Stopp kan också uppstå om man har för kraftig lutning och spolar för lite vatten, då åker vattnet bort fort och fekalier samt toapapper blir kvar i röret. Det kan uppkomma om man tex har ett gammalt hus och bytt till en snålspolande toalett. Då kan det behövas att man spolar 2ggr för att vara helt säker på att att allt spolats bort.

Förskjutningar av avloppsrör, grenar som växer in och bly som runnit ner när man skarvat avloppsrören kan skapa stopp.

Underhåll av olika brunnar/vattenlås

Rengöra golvbrunn

Golvbrunnen är den som är oftast synlig med blotta ögat eftersom den är inte täckt om du inte har en badkar, duschkabin eller värmepanna ovanpå. Det som orsakar problem med dessa typer av golvbrunnar är när det samlas för mycket smuts eller hår som gör att vattnet inte rinner ned. Det är viktigt att städa golvbrunnen med jämna mellanrum för att inte få stopp.

Rengöra golvbrunn med separat sil:

 1. För att städa golvbrunnen lyfter du på golvbrunnslocket/silen, använd något smal verktyg helst i plast så du inte skadar locket/silen
 2. Ta på dig gummihandskar och ta bort allt hår och annat smuts som du ser.
 3. Lyft sedan upp vattenlåset som liknar en liten hink och avlägsna även här tvålrester och hår från in- och utsida.
 4. Städa även insidan av golvbrunnen . Använd diskmedel för att lösa fettet som samlats.
 5. Sätt sedan tillbaka “hinken”/vattenlåset och se till att gummipackningen sluter tätt, annars kan lukt tränga upp från avloppsröret. Går det trögt stryk lite diskmedel på gummit så kan det gå lättare.
 6. Fyll sedan vatten i vattenlåset igen, klart!

Rengöra golvbrunn utan sil:

 1. För att städa golvbrunnen lyfter du på golvbrunnslocket/silen, använd något smal verktyg helst i plast så du inte skadar locket/silen. Alternativt skruva upp
 2. Ta på dig gummihandskar och ta bort allt hår och annat smuts som du ser.
 3. Städa insidan av golvbrunnen och försök komma in i svanhalsen och rengör . Använd diskmedel för att lösa fettet som samlats.
 4. Försök sedan öppna renshålet (plugg) som kan se olika ut beroende på ålder på brunn, gjutjärnsbrunnar kan den vara i form av en bult och kan vara svår att få upp. Man kan försök med lite rostlösande medel. I detta hål rensar du sedan med tex en rensvire om du har. Viktigt att se till att denna plugg blir tät så inte avloppslukt inte tränger ut.
 5. När pluggen är tillbaka är det klart!

Rensa vattenlås i köket/badrummet

Att få stopp i avloppet i köket och badrummet är någorlunda vanligt och det beror på i köket att man diskar ned matrester och annat som man inte ska göra. Att spola ned fett är väldigt vanligt eftersom mycket av det vi äter innehåller fett. Det är dock viktigt att man inte gör det eftersom när du spolar ned fett ser den ut att bara rinna ned i vasken men längre ned i avloppet orsakar det stopp. Fett och olja stelnar när den kallnar vilket du inte märker när du diskar eftersom den är då väldigt flytande. Se till att ta bort så mycket fett från kastruller, stekpannor och tallrikar med papper innan du diskar för att få lite fett som möjligt i avloppsrören.

I badrummet brukar det oftast vara hårrester och avlagringar från smink mm.

Vattenlåset är oftast dock den primära samlingsplatsen för all smuts som åker ner i avloppet om man har ett modernare vattenlås med fetter i flytande form kan passera detta och stelna längre ut i rören

Rensa vattenlås i plast

 1. Ta på ett par gummihandskar och ta fram en hink att ställa under vattenlåset
 2. Rensa ur diskhon
 3. Vattenlåset i fråga är en klump som du ser i botten på röret.
 4. Skruva loss denna försiktigt och ha koll på så att packningen inte åker med vattnet ner i hinken. Var beredd på att det kommer vatten och annat skräp ur vattenlåset.
 5. Ta papper och torka rent
 6. Använd vanligt diskmedel och rengör ordentligt tills allt är borta och det är lika vitt som på utsidan.
 7. Ta en kniv eller skruvmejsel och rengör insidan av röret där vattenlåset suttit.VArning för lukt och en massa klegg
 8. Skruva tillbaka på samma sätt. Tar det stopp eller känns trögt använd flytande tvål så brukar det glida lättare.
 9. Spola vatten i kranen medans hinken är kvar så ser man om det är något läckage. Känn lite med fingret eller med ett torrt papper om det blir fuktigt eller inte.
 10. Om det läcker försök att skruva åt lite hårdare, går inte det skruva loss och kontrollera om packningen finns kvar och är hel.

Äldre vattenlås i gjutjärn

Är inte lika demonterbar på samma enkla sätt som ett i plast och är även kittat dvs inte gjort för att kunna lyftas upp eller demonteras.

 1. Ta på dig gummihandskar
 2. Ställ en hink under renspluggen
 3. Skruva loss renspluggen i botten på röret alternativt toppen (den kan dock vara svår att komma åt)
 4. Sedan får vatten rinna ur och här behöver man en rensfjäder för att rengöra.
 5. När röret är rengjort ät det viktigt att se till att det är tätt runt renspluggen i botten av vattenlåset annars kommer det att läcka.
 6. Spola vatten i kranen medans hinken är kvar så ser man om det är något läckage. Känn lite med fingret eller med ett torrt papper om det blir fuktigt eller inte.
 7. Om det blir fuktigt/ läcker behöver du skaffa en ny tätning och i värsta fall använda silikon för att täta.

Avloppsbrunnar utomhus

Det finns många olika typer av gatubrunnar som används utomhus och de flesta har du säkert sett innan. Gatubrunnar skiljer sig beroende på vad de används till, vilken kommun de ligger i och från vilken tidsepok den kommer ifrån.

Bilden nedan visar en gatubrunn med ett “V” på som är en avstängningsventil för vatten.

Källa

Bilden nedan är en större brunn och det står antingen ett stort “A” eller “K” dessa brunnar kan vara till dagsvatten, spillvatten eller en kombination av båda.

Källa

Bilden nedan visar en så kallad gallerbrunn. Dessa brunnar är till för att transportera era bort regnvatten från våra gator till våra bäckar, åar och andra vattendrag. Vattnet rinner ut helt orenat och det är därför viktigt att kemikalier och andra farliga ämnen inte hamnar i dessa brunnar.

Källa

“Avloppsbrunnar”/golvbrunnar av olika material

“Avloppsbrunnar” är likt avloppsrör gjorda av olika material beroende på vilket år de är från. Villor byggda på 60-talet eller tidigare har nästan alltid avloppsrör av gjutjärn eller betong. Dessa avloppsrör har en genomsnitt livslängd på 50 år vilket innebär att de är i läge för en avloppsrenovering. Villor från samma period har “avloppsbrunnar” av gjutjärn och även de kan vara i behov av en renovering om man inte tidigare har gjort det.

Har du en villa byggt på 70-talet är det ungefär 50% chans att du har “avloppsbrunn” av gjutjärn, annars har du plast. Sen har vi villorna byggda på 80-talet eller senare, då är sannolikhet väldigt stor att du endast har ”avloppsbrunnar” av plast.

Golvbrunnar och avloppsrörets utveckling i Sverige

Nedan följer en kortfattad beskrivning om utvecklingen av standard golvbrunnar och vattenlås fram till dagens moderna konstruktioner.

Utveckling av vattenlås, golvbrunnar och toaletter i våra bostäder
1910-talet

Första vattenspolande toalettstolen togs i bruk

1920-talet

Första toalett rummen togs i användning

1930-talet

Golvbrunnen gjorde sin entre i samband met att de första badrummen byggdes i mitten av 30-talet. I början av 30-talet användes så kallade S-rör av gjutjärn som “golvbrunn”. De användes för att bilda ett luktlås och samtidigt kunna ta emot och avleda avloppsvatten från badkaret. S-rörets nackdel var att det var väldigt känsligt för över-och undertryck i ledningssystemet samt svåra a

1940-talet

Nu kom dom första hela avlopps enheterna. WC, tvättställ och bad byggdes ihop i en enhet , det så kallade AB-blocket. En föregångare till dagens golvbrunn ingick i AB-Blocket. Golvbrunnen var försedd med en 4-kantig öppning för anslutning till det då använda platt- eller klinkergolvet

1950-talet

I mitten av 50-talet började plastmattan göra intåg i våra badrum och då behövde man lösa anslutningsproblemet mellan golvbrunn och plastmattan. Golvbrunnarna fick då ett runt säte, och så småningom även en grund ytterfläns som underlättade anslutningsmöjligheten för plastmattan och golvbrunnens anslutning till det nya träbjälklaget.

1960-talet

I slutet kom dom första brunnarna i plast som med få undantag utformas lika som de tidigare golvbrunnarna i gjutjärn. Långt in på 70-talet användes dock fortsatt gjutjärnsbrunnar även om avloppsrören byttes ut mot billig plast. Dessa plastbrunnar är förlaga till dagens plastbrunnar men saknar renssil och hade endast renshål.

1970-talet

Utveckling av byggnadsmetoder och material ändrade byggnormer och bestämmelser har förändrat byggande helt under 70-talet. Rationella byggmetoder och mera prefabricerade golv och vägg enheter började användas samtidigt som Statens Planverk och andra statliga organ genom nya bestämmelser, fordringar samt byggnormer tvingat fram funktionella och tillförlitligare produkter inom VVS och byggbranschen. Framförallt kom nya krav på temperaturbeständighet hos plastprodukter som används inom avloppsenheter. Resultatet blev att tillverkare av plastprodukter i många fall tvingas använda nya plastmaterial eller kvaliteter samt även i vissa fall ändra konstruktionen för att uppfylla dessa krav.

1990-talet

Kom en ny golvbrunnsstandard då det kom klämring som anslöt bättre mot golvets tätskikt. Golvbrunnar före 1990 är inte godkända om man ska renovera badrummet oavsett hur bra skick den är i och har alltså inget att göra med golvbrunnens funktion för avledning av vatten eller golvbrunn materialet.

Övrigt:

Kvalite på plaströr – Utvecklingen av plastmaterial exploderade under 70-talet. En viss plastsort kunde förekomma i 100-tals olika kvaliteter med helt olika egenskaper i form och temperaturtålighet, åldersbeständighet, kemikalietålighet, hårdhet m.m. precis som relinat rör idag. För köpare av plastprodukter och relining innebär för och nackdelar. Fördelen är att man kan erhålla en produkt som är näst intill 100% anpassad. Nackdelen är att det nästan omöjligt för en lekman att avgöra en lekman att avgöra en plastprodukter eller reliningstrumpans kvalité och hållbarhet.

I sverige gör detta av RISE och är plaströret eller strumpan (gäller allt byggmaterial) en P-märkning som då garanterat att den fungerar för det den är avsedd för.

Sammanfattning

Det finns många typer av “avloppsbrunnar”/golvbrunnar som fyller olika funktioner i vardagen. Det är viktigt att man inte spolar ned olika saker samt ämnen i avloppet för att inte orsaka stopp. Har du dessutom en villa byggd på 60-talet eller tidigare är det läge för att kolla upp avloppssystemet innan du drabbas av dyra vattenskador pga gjutjärnsrören har nötts ner och det har bildas hål i dessa. Hos oss kan du boka en kostnadsfri rörinspektion utan någon binding.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion