Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /var/www/vhosts/vvstrygg.se/httpdocs/wp-content/themes/vvstrygg/inc/theme-support.php on line 22
Viktiga råd och tips till dig som husägare om era avloppsstammar - VVStrygg

Viktiga råd och tips till dig som husägare om era avloppsstammar

Viktiga råd och tips till dig som husägare om era avloppsstammar

Har ni problem med era avloppsrör – Börjar ledningarna bli till åren eller uppvisar de tecken på att åtgärder krävs.

Avloppsstammar i villor som är byggda före 1970 är gjorda utav gjutjärnsrör och dessa rör har en medellivslängd på 30-50 år innan de börjar ställa till med problem. Många husägare är duktiga på att renovera det synliga i husets uppbyggnad som till exempel fasad och tak. Däremot glömmer man oftast bort avloppsstammarna eftersom dem inte syns för blotta ögat.

Det är svårt att veta om just dina avloppsstammar behöver åtgärder men vanliga tecken är att det börjar lukta, ni har problem med spolning, m.m. I värsta fall är även vattenskador tydliga tecken på att era stammar är i behov av akut åtgärder innan ni får dyra renoveringskostnader.

Det bästa man kan göra som husägare är att inspektera era rör om er villa är byggd innan 1970 eftersom era rör kan vara i ytterst krisläge vilket gör att ni kan planera i tid för en eventuell renovering.

Råd och tips till dig som husägare vid relining av avloppsstammar

Relining av avloppsrören kan vara en lösning!

Relining är ett alternativ till stambyte, där man istället för att byta ut rören installerar ett nytt rör inuti de gamla ledningarna. Du slipper riva upp väggar och golv och kan bo kvar hemma under renoveringsarbetet, som tar mindre än en vecka. Det är dessutom billigare än stambyte.

Relining är en metod för att renovera era avloppsrör. Som husägare gör man bäst i att inte skjuta upp beslutet, det reparerar inte sig själv, så ni är nöd och tvungna att åtgärda detta på något vis.

Vi tipsar om saker man bör tänka på när man ska genomföra avloppsrenovering med relining som teknik.

Vi skall i denna blogg enkelt försöka hjälpa er att komma vidare och svara på vad ni bör tänka i er kommande renovering av era avloppsrör i er villa eller radhus genom relining eller rörinfodring som man även säger ibland. Här finns faktainformation och tips och råd som vi hoppas kunna ge er guidning på vägen mot en lyckad avloppsrenovering

Vad är relining och rörinfodring

Relining innebär att man renoverar de gamla slitna avloppsrören genom att de infodras med nytt material istället för att byta ut ledningarna. Det är enklare och snabbare än ett stambyte, man bor kvar under arbetet och störningarna är små i förhållande till ett stambyte. Fördel med relining som metod är att man kan utföra arbetet utan att behöva bryta upp väggar, golv samt renovera badrum eller kök och tätskikten förblir intakta.

Just i den här bloggen så kommer vi att specifikt att skriva om relining som metod att renovera avloppsledningar, man kan naturligtvis som alternativ även utföra ett traditionellt stambyte, och många gånger så kan det vara relevant att välja, men det kommer vi inte att tala om i denna blogg.

Relining – Smart sätt att renovera rör – OM det utförs rätt.

Men hur ska man göra om man funderar på att utföra relining på avloppsledningarna?

Vi har satt ihop en checklista för er som har funderingar på att låta utföra en relining entreprenad.

Status på huset och avloppssystemet

Kontrollera er status på huset och avloppssystem, nedan följer några saker man kan kontrollera upp för att få sig en första uppfattning om skicket på ens avloppssystem

 • När är huset byggt
 • När åtgärdades avloppsrören senast
 • Förekommer det läckage, stopp eller avrinningsproblem
 • Finns det tecken på korrosion*
 • Finns det tecken på fukt i väggar, tak eller golv
 • Tätskikten i badrummen – Hur gamla är de – Hur många är dåliga
 • Brunnar i våtutrymmen och källare – Hur ser de ut – Är de original i gjutjärn eller är dom utbytta till plast
 • Hur ser golvet ut i källaren – Fuktgenomslag
 • Har ni haft stopp ofta som behövt spolbil för att åtgärda

* Boka en gratis rörinspektion så kan vi hjälpa dig med att ta reda på hur det ser ut i rören, vilket kan vara svårt att se själv.

Teoretisk livslängd på avloppsrör i gjutjärn

Swerea Kimab har utvärderat 123 rörprover av gjutjärn där man mätte korrosionshastigheten där angreppen var som värst och medellivslängden för ett rör med ursprungstjocklek på 4 mm (1950-). Korrosionshastigheten varierade mellan 0,062 och 0,103 mm/ år och man fann att rörets medellivslängd varierade mellan 29 och 44 år, beroende på vad för typ av applikation röret var avsett för. I fallet 29 års medellivslängd var det en horisontell köksledning och i fallet 44 år avsåg det en horisontell badledning

En regel är att inte vänta för länge innan ni tar upp frågan med avloppsledningarna, det kommer inte att bli lättare eller mindre kostbart för att ni skjuter fram frågan.

Tillståndsbedömning och kontroll av verklig status på avloppsledningarna

Rekommendation är att göra en tillståndsbedömning med hjälp av en rörinspektion av avloppsledningarna i god tid så att åtgärder kan planeras och beslutas.

Man bör underhålla sina avloppsledningar genom att regelbundet spola avloppsledningarna, det gör att dom håller längre. Man bör vara medveten om att det finns en viss risk med att spola ledningarna OM det inte gjorts regelbundet tidigare och om ledningarna är dåliga. När man spolar så tar man bort ett skikt med avlagringar och fett som kan ha skyddat en befintlig skada.

Därför gör vi rörinspektionen utan att spola för att inte riskera att öppna upp eventuella skador eller sprickor.

Här kan du läsa mer om hur en rörinspektion går till.

Valet står mellan Stambyte och Relining

Om statusen på rören visar sig vara i väldigt dåligt skick så relining inte kan utföras så finns det bara stambyte att välja på. Ska man flytta ett antal brunnar så kan det också vara ett alternativ eller så lämnar man bara det som ska bytas ut och relinar resten. Mer än så här kommer vi inte att belysa de olika valen i denna blogg, det kommer framförallt att handla om relining som metod. Vill du läsa mer om dom olika alternativens för och nackdelar kan du göra det här

Var noga med val av företag som utför relining i ert hus

Det finns många som håller på med relining men inte så många som specialiserat sig på villor och radhus. Man använder olika verktyg, strumpor och tekniker som man använder även om vissa saker är liknande. Kvalité på strumpan kan vara svår att kontrollera men är oerhört viktig för att resultatet ska bli bra så be alltid om ett intyg på att strumpan som företaget ska använda är testad och godkänd för att använda i villa eller radhus vilket tyvärr långt ifrån alla är.

Tänk på att vid relining:

 • Kommer ni att kunna bo kvar under arbetet
 • Störningarna för ett hus är normalt inte mer än 4-5 dagar beroende på arbetets omfattning
 • Badrummens tätskikt förblir orört.
 • Eventuellt värmegolv behöver inte brytas upp
 • *Man kan kombinera stambyte med relining och renovera efter behov
 • Dom rör som är inne i väggar och golv är dom som relinas och synliga rör byts oftast ut till nya plaströr.
 • Bli miljöpåverkan mycket mindre än vid traditionellt stambyte

*Man kan kombinera stambyte med relining och byta ut enstaka ledningar efter behov eller om man väljer att endast relina bottenplattan för man har bytt ut resten till plast eller har plan på att göra det.

Olika teknik och material för att utföra relining / rörinfodring på avloppsledningar

Det finns olika tekniker för att utföra relining. Vi brukar tala om att man använder lösplastmetoden och strumpinfodring eller en kombination av de båda, en så kallad hybridmetod vid relining. Vill du lösa mer om dom olika teknikerna finner du infon här.

Utvärdering av offerter

Bestäm er innan utvärderingen av offerter vad som är viktigast för er, är det kvalitet på arbetet, priset i anbudet eller slutpriset. När man väljer VVStrygg får du reda på slutpriset innan (fastpris) och betalar inget innan det är klart. Kostnaden vid relining kan variera mycket och många gånger så finns där en anledning bakom.

Det är ofta INTE en bra ide att bara välja det som kan tros vara det billigaste kostnads alternativet vid relining, om man har tagit in priser från seriösa och duktiga företag så finns där ofta bakomliggande orsaker till prisskillnader. Det gäller att utvärdera dessa skillnader och vad som är viktigt för mig som beställare..

Andra saker att tänka på vid utvärdering är:

 • Referenser
 • Fråga efter bolagets ansvarsförsäkring
 • Fråga efter dokumentation på teknik och material.
 • Kontrollera att samma delar blir renoverade och med samma metod
 • Kontrollera om det är fast pris eller löpande pris.
 • Fråga efter tidplan.

Glöm inte GARANTIBESIKTNINGEN på de relinade avloppsrören

 • Se till att bolaget som ska göra relining erbjuder två års besiktning
 • Två års besiktning – glöm inte den – den skall genomföras två år efter entreprenadens godkännande och beställas av dig som husägare

Så där ja, om ni nu följt våra råd så bör ni ha en fullgod och bra relinad avloppsinstallation i ert hus.

Relining av avloppsrören är ett bra val och ett prisvärt sätt att renovera avloppsledningarNÄR det utförs på rätt sätt, med bra montörer och godkänt material, och med bra företag som tar ansvar för sitt arbete hela vägen in i mål.

Just nu! Boka en gratis rörinspektion